Tietosuojaseloste

Tutustu Anna’s Darling Ky:n henkilötietojen käsittelyyn ja evästeiden periaatteisiin. Anna’s Darling Ky käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Anna’s Darling Ky varaa itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen käyttämällä www.annasdarling.fi -verkkosivustoa, ja tilaamalla tuotteita sivuston www.annasdarling.fi kautta. Tämä tietosuojaseloste pätee myös osoitteesta www.annasdarling.com ohjautuvaan englanninkieliseen verkkopalvelun versioon.

Anna’s Darling Ky kerää käyttäjästä tietoja kun käyttäjä käyttää Anna’s Darling Ky:n verkkosivustoa www.annasdarling.fi, lähettää sähköpostitse yhteydenoton Anna’s Darling Ky:lle tai tilaa Anna’s Darling Ky:n toimittamia tuotteita (asiakassuhde).

Kun käyttäjä vierailee Anna’s Darling Ky:n verkkosivustolla, käyttäjän tietokone lähettää automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja tieto siitä, mitä kautta käyttäjä tuli sivustolle). Anna’s Darling Ky kerää myös evästeiden avulla tietoja siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa. Tarkempaa tietoa evästeiden käytöstä on tämän tietosuojaselosteen Evästeet -osiossa.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

Laatimispäivä 25.5.2018, voimassa toistaiseksi.

 

Rekisterinpitäjä

Anna’s Darling Ky Lyseotie 1

74300 Sonkajärvi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Anna-Reetta Väänänen anna@annasdarling.fi

+358 44 071 8596

 

Rekisterin nimi

Anna’s Darling Ky:n markkinointi- ja sidosryhmärekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Anna’s Darling Ky:n sidosryhmäyhteistyö, asiakassuhteen hoitaminen, käyttäjätunnusten ylläpitäminen, käyttäjien tunnistaminen, palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen, laskutus, Anna’s Darling Ky:n liiketoiminnan, verkkosivuston ja palveluiden kehittäminen, suunnitteleminen ja analysointi, tarjous- ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen sekä markkinointi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön itse ilmoittamia, tai asiakassuhteen hoitoon olennaisesti liittyviä tietoja, kuten:

  • etu- ja sukunimi
  • yritys/organisaatio
  • sähköpostiosoite
  • yrityksen osoite
  • muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten ostohistoria

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Anna’s Darling Ky ei luovuta markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen perusteet

  • Rekisteri on sähköinen ja sen tiedot ovat Suomessa sijaitsevassa palvelinkeskuksessa ylläpidettävässä sisällönhallintajärjestelmässä.
  • Rekisterinpitäjän sekä sen käyttämien tietojärjestelmäkumppanien tietoverkot ja laitteistot on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla.
  • Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti alan yleisten käytäntöjen mukaisesti ja niitä pääsevät katsomaan vain siihen työtehtäviensä vuoksi oikeutetut Anna’s Darling Ky:n työntekijät.
  • Järjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Käyttäjän tunnistaminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
  • Rekisterin tietoja käsitellään pääasiassa Anna’s Darling Ky:ssä.

 

Tietojen säilyttäminen

Anna’s Darling Ky ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietojen päivittäminen

Henkilö voi koska tahansa pyytää tietojensa päivittämistä lähettämällä siitä sähköisesti viestiä rekisterinpitäjälle.

Kielto-oikeus

Henkilöllä on koska tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja pyynnön yhteydessä on todistettava oma henkilöllisyys. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus tiedon oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö on tehtävä rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joka on mainittu tämän tietosuojaselosteen alussa.

Evästeet

Sivustolla käytetään Google Analyticsia kävijäseurantaa ja sivuston käytettävyyden parantamista varten. Google Analytics voi tallentaa käyttäjän kovalevylle väliaikaisia ja pysyviä evästeitä. Evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston käytön kannalta.

Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetusten avulla. Tämä tapahtuu tavallisesti Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa. Verkkoselaimen asetuksista voit myös tyhjentää selaimen tallentamat evästeet.

Kävijäseuranta (Google Analytics) perustuu anonyymiin dataan, jota tarkastellaan yhteenvetotasolla. Google Analytics tallentaa vierailuista esimerkiksi ladattujen sivujen osoitteet ja otsikot, tiedon klikatuista linkeistä, sivulla vietetyn ajan, selaimen nimen ja version, käyttöjärjestelmän ja tietoa näytöstä. Google Analytics ei tallenna esimerkiksi IP-osoitetta tai puhelimen MAC-tunnistetta. Mikäli haluat estää Google Analyticsia keräämästä tietoa lukemistasi sivuista, voit käyttää Google Analytics Opt-Out -laajennusta. Muiden seurantakoodien blokkaamiseen voit käyttää esimerkiksi Ghostery-laajennusta.